ប្រវត្តិវត្តចន្ទរង្សី-កែង

ខាងក្រោមនេះគឺជាមាតិកា និង សេចក្ដីក្នុងសៀវភៅ “ប្រវត្តិវត្តចន្ទរង្សី-កែង” ស្រាវជ្រាវរៀបរៀងដោយព្រះមហា យាន សំណាង។ សូមបញ្ជាក់ថា សៀវភៅនេះកំពុងស្រាវជ្រាវរៀបរៀងនៅឡើយ គឺមិនទាន់បានបោះពុម្ពទេ។

មាតិកា

 • បទនមស្ការសង្ខេប

 • សេចក្ដីផ្ដើម

 • បុព្វហេតុនៃការកសាងវត្តកែង

 • អ្នកកសាង និង កាលបរិច្ឆេទ

 • មូលហេតុវត្តកែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ដ

 • អំពីសាលាឆាន់

 • អំពីព្រះវិហារ

 • អំពីកុដិ

 • អំពីលោកគ្រូចៅអធិការ

  1. លោកតា នួន ជីម

  2. លោកតា ចាន់ គាង

  3. លោកតា អ៊ុក

  4. លោកតា អំ

  5. លោកតា អ៊ុង អឿន

  6. លោកគ្រូ លេន

  7. លោកគ្រូ យាន គីមយ៉ុង

  8. លោកគ្រូ ម៉ម សុវណ្ណ

  9. លោកគ្រូ យាន សំណាង

 • អំពីអាចារ្យ គណៈកម្មការ

 • កំណាព្យផ្សេងៗ

 • ប្រវត្តិរូបអ្នកស្រាវជ្រាវរៀបរៀង

 • សន្និដ្ឋាន

 • នាមសប្បុរសជនចូលបច្ច័យបោះពុម្ពសៀវភៅ

 • ឧបសម្ព័ន្ធ

 • ឯកសារយោង

  1 comment for “ប្រវត្តិវត្តចន្ទរង្សី-កែង

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: