មេរៀនតែងសេចក្ដី

មេរៀនតែងសេចក្ដីនេះបង្កើតឡើងដោយលោក យាន សំណាង ដើម្បីចែករំលែកដល់កូនខ្មែរជាពិសេសប្អូនៗដែលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ។ នេះមិនមែនជាមេរៀនដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ វានឹងមានសេចក្ដីខ្វះខាតខ្លះ។ ហេតុនេះ សូមរិះគន់ស្ថាបនាលើសេចក្ដីខ្វះខាតនោះ។ សូមអរព្រះគុណ និង សូមអរគុណ!

======×======

 

======×======

សូមអរព្រះគុណ និង សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា!

យើងខ្ញុំកំពុងរៀបចំបន្ត…!

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: