Category: ដំណឹងថ្មីៗ

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី!

ប្រធានពន្យល់ ៣ៈ ឧទាហរណ៍ទី២ “លក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ”

“លក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ”។ ចូរពន្យល់!​

ប្រធានពន្យល់ ២ – ឧទាហរណ៍ទី១ – ស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ សួន សុរិន្ទ បានសរសេរថា “អ្នកនយោបាយបោកប្រាស់”

ប្រធាន៖ ស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ សួន សុរិន្ទ បានសរសេរថា “អ្នកនយោបាយបោកប្រាស់”។ ចូរពន្យល់!

ប្រធានពន្យល់ ១ៈ គម្រោងតែងប្រធានពន្យល់ – Khmer Writing: Composition​ of Explanation

តោះ! សិក្សារបៀបតែងសេចក្ដីខ្មែរយើង ប្រធានពន្យល់! បើមានបញ្ហាផ្សេងៗ សូមសាកសួរតាមចិត្តចុះ!

អត្ថប្រយោជន៍តែងសេចក្ដី – Khmer Writing: Important of Khmer Writing

តើតែងសេចក្ដីមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះ? វីឌីអូនេះបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍តែងសេចក្ដី! សូមទស្សនា!

និយមន័យតែងសេចក្ដី ឬបរិមាធិប្បាយ

នេះគឺនិយមន័យនិយមន័យតែងសេចក្ដី ឬបរិមាធិប្បាយ។ តើអ្វីជាតែងសេចក្ដី? ឬថា តើតែងសេចក្ដីមានន័យដូចម្ដេច? តោះ! មើលវីឌីអូទាំងអស់គ្នា!

រឿង ព្រះវេស្សន្តរ

  • ប្រភេទរឿង៖ អក្សរសិល្ប៍បុរាណ, សាស្រ្តាទេសន៍
  • ចលនា៖ អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយម
  • អ្នកនិពន្ធ និងកាលកំណត់តែង៖ គម្ពីរដើមជាស្នាដៃនៃព្រះអដ្ឋកឋាចារ្យដែលសរសេរជាភាសាបាលីមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក។ ឯគម្ពីរជាភាសាសម្រាយដែលមាននៅក្នុងកម្ពុជរដ្ឋយើងគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់។ (សព្វថ្ងៃឯកសារគោលដែលយកមកសិក្សាគឺជាស្នាដៃរបស់បណ្ឌិតមហាឈឹម សុមន៍)។

រឿង ទុំទាវ

  • ប្រភេទ៖ អក្សរសិល្ប៍ទំនើប, ប្រលោមលោកបែបមនោសញ្ជេតនា
  • ចលនា៖ ខេមរនិយម
  • ឥទ្ធិពល៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា
  • សង្គមបរិយាកាស៖ ក្នុងសម័យលង្វែក
  • កាលកំណត់តែង៖ ១៩១៥ (ក្នុងរជ្ជកាលសេ្តចស៊ីសុវត្ថិ)
  • អ្នកនិពន្ធ៖ ភិក្ខុសោម

តែងសេចក្ដីប្រធានពិភាក្សា

តែងសេចក្តីពិភាក្សា គឺជាការតែងសេចក្តីមួយប្រភេទដែលតម្រូវឱ្យអ្នកតែងលើកយកមតិរបស់ប្រធានមកពិចារណា វែកញែករកខុសត្រូវ រកល្អអាក្រក់ សម ឬពុំសម មានប្រយោជន៍ ឬឥតប្រយោជន៍ជាដើម ដើម្បីយកមតិនោះមកថ្លឹងថ្លែងមើល តើមតិណាសមរមជាង?  ហើយតែងសេចក្តីបែបពិភាក្សា តម្រូវឱ្យអ្នកតែងសេចក្តី ម្ដងនិយាយស្របតាមប្រធាន ម្តងនិយាយជំទាស់ ឬផ្ទុយនឹងប្រធាន។

ដូចនេះ តែងសេចក្ដីពិភាក្សាជាប្រភេទតែងសេចក្ដីមួយបែប ដែលតម្រូវឱ្យយើងថ្លឹងថ្លែងពិចារណាលើមតិប្រធាន ក្នុងនោះមានៈ

–          មតិស្របៈ គឺជាមតិដែលយើងព​ន្យល់ស្របតាមមតិប្រធាន។

–          មតិផ្ទុយៈ គឺជាមតិដែលពន្យល់ ជំទាស់ ឬប្រឆាំងនឹងមតិស្រប។

–          ការពិភាក្សាៈ គឺជាការថ្លឹងថ្លែងវិនិច្ឆ័យរវាងមតិស្រប និងមតិផ្ទុយ ដើម្បីប្រមើលមើលរកចំណុចរួម និងចំណុចសមហេតុផលនៃមតិនីមួយៗ។

–          ការសំយោគៈ គឺជាការផ្សំមតិរួមគ្នា ឬបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមតិស្រប និងមតិផ្ទុយ។

គន្លឹះដើម្បីស្គាល់ប្រធាន

          ក.ការបញ្ចេញមតិ

–          គេពោលថា“……………………………………….”

–          មតិមួយលើកឡើងថា​​“…………………………”

–          មានទស្សនៈជាច្រើនយល់ថា“……………….”

–          មានទស្សនៈខ្លះយល់ថា “……………………”  ឯអ្នកខ្លះទៀតថា​ “…………………….”ទៅវិញ។ល។

មេរៀន៖ របៀបសរសេរសំណេរអង់គ្លេស ភាគ៧

នេះគឺមេរៀន របៀបសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌជាភាសាអង់គ្លេស។ មេរៀននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ និង អ្នកចេះមិនទាន់ច្បាស់។ វិឌីអូនេះធ្វើជាពិសេសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ដល់១២។ ​ទំនាក់ទំនង៖ ០៨៨ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

មេរៀន៖ របៀបសរសេរសំណេរអង់គ្លេស ភាគ៦

នេះគឺមេរៀន របៀបសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌជាភាសាអង់គ្លេស។ មេរៀននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ និង អ្នកចេះមិនទាន់ច្បាស់។ វិឌីអូនេះធ្វើជាពិសេសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ដល់១២។ ​ទំនាក់ទំនង៖ ០៨៨ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

%d bloggers like this: