មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

ខ្ញុំវិលមកវិញហើយ!

សូមជម្រាបសួរមិត្តក្នុងប្លុកទាំងអស់!

ថ្ងៃនេះខ្ញុំវិលមកលេងវើតហ្វ្រេសវិញហើយ។ មូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនខ្ញុំពីសង្គមមួយនេះ គឺដោយសារតែខ្ញុំប្ដូរទីតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងទៅខេត្តក្រចេះ ហើយការមកដល់ខេត្តក្រចេះនេះទៀតសោតមិនសូវមានសេវាអ៊ីនថឺនិត។ តែពេលនេះខ្ញុំអាចលេងបានវិញហើយ។ ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលបាត់ខ្លួនមួយរយៈពីសង្គមមួយនេះ។ ខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ជាច្រើនពីអ្នកទាំងអស់គ្នា។

សូមទទួលខ្ញុំជាមិត្តវិញផង!

ពីខ្ញុំៈ សំណាងល្អ

សូមអរគុណ!

2 Responses »

  1. Thanks ម៉ាក់ស្រីតូចបីនាក់. Your page share good news with food cooking. i learn from you a lot even i am a boy. 🙂 🙂 🙂

    Liked by 1 person

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: