ខ្ញុំវិលមកវិញហើយ!

សូមជម្រាបសួរមិត្តក្នុងប្លុកទាំងអស់!

ថ្ងៃនេះខ្ញុំវិលមកលេងវើតហ្វ្រេសវិញហើយ។ មូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនខ្ញុំពីសង្គមមួយនេះ គឺដោយសារតែខ្ញុំប្ដូរទីតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងទៅខេត្តក្រចេះ ហើយការមកដល់ខេត្តក្រចេះនេះទៀតសោតមិនសូវមានសេវាអ៊ីនថឺនិត។ តែពេលនេះខ្ញុំអាចលេងបានវិញហើយ។ ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលបាត់ខ្លួនមួយរយៈពីសង្គមមួយនេះ។ ខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ជាច្រើនពីអ្នកទាំងអស់គ្នា។

សូមទទួលខ្ញុំជាមិត្តវិញផង!

ពីខ្ញុំៈ សំណាងល្អ

សូមអរគុណ!

  2 comments for “ខ្ញុំវិលមកវិញហើយ!

  1. ,August 12, 2015 at 9:14 pm

    Welcome back 😊😊😊

    Liked by 1 person

  2. ,August 12, 2015 at 9:16 pm

    Thanks ម៉ាក់ស្រីតូចបីនាក់. Your page share good news with food cooking. i learn from you a lot even i am a boy. 🙂 🙂 🙂

    Liked by 1 person

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: