កម្រងចម្រៀងអនុស្សាវរិយខេត្តក្រចេះ កម្រងទី០២

សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី!

ចម្រៀងខាងក្រោមនេះជាចម្រៀងទាក់ទងនឹងខេត្តក្រចេះ ដែលកវីហេងស៊យ យាន សំណាងខ្ញុំបាននិពន្ធដោយយកតាមលំនាំបទចាស់ខ្លះនិងថ្មីខ្លះក្នុងគោលបំណងទុកជាអនុស្សាវរិយតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងកម្រងទី០២នេះ (១០បទ) ច្រៀងដោយលោកសូន ប៊ុនសំ ដែលលោកជាពិធីករនៃវិទ្យុសម្លេងជនពិការភ្នែក FM 107.25 ខេត្តបាត់ដំបង និង កញ្ញា ម៉ាត់ គីនី ជាពិធីការិនី នៃវិទ្យុខេមរា FM 91.0 ខេត្តបាត់ដំបង។ សូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរដែលបានគាំទ្រនូវចម្រៀងទាំងអស់នេះ។ ទោះបីជាខ្ញុំមិនបានទទួលកម្រៃពីការផលិតចម្រៀងនេះក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើដែរ គឺធ្វើដើម្បីខ្មែរ។ ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងទាំងនេះ ខ្ញុំរីករាយទទួលនូវរាល់មតិស្ថាបនាទាំងអស់ (ស្ថាបនាតាមរយៈ ០៩៦៩៩៣៤៣៩៦/០៩៧៩៩៣៤៣៩៦)។ សូមបញ្ជាក់ថា ចម្រៀងទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិពន្ធឡើង គឺមិនមែនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ សូមអរគុណ!

 

កម្រងចម្រៀងអនុស្សាវរិយខេត្តក្រចេះ កម្រងទី០២

 • ច្រៀងដោយៈ លោកសួន ប៊ុនសំ និង កញ្ញា ម៉ាត់ គីនី

 • និពន្ធដោយៈ កវីហេងស៊យ យាន សំណាង

 • ភ្លេងៈ លំនាំបទដើម

 • បំណងៈ ទុកជាអនុស្សាវរិយខេត្តក្រចេះ

Publication2១

          ចំណងជើង                                   ច្រៀងដោយ                ទាញយក                       ចាក់ស្ដាប់

 1. ក្រចេះមាសបង                              សួន ប៊ុនសំ                ទាញយក​​​                         ចាក់សា្ដប់

 2. ផ្ញើបេះដូងនៅបឹងច្រែង                 សួន ប៊ុនសំ                 ទាញយក​​​                         ចាក់សា្ដប់

 3. បឹងច្រែងទទួលបេះដូង                 ម៉ាត់ គីនី                  ​​​    ទាញយក​​​                         ចាក់សា្ដប់

 4. ក្រចេះដូចគ្នា                                  សួន ប៊ុនសំ                 ទាញយក​​​                         ចាក់សា្ដប់

 5. គ្មានថ្ងៃបែកចិត្តពីក្រចេះឡើយ    សួន ប៊ុនសំ                 ទាញយក​​​                          ចាក់សា្ដប់

 6. កន្សែងភក្ដី                                     សួន ប៊ុនសំ                 ទាញយក​​​                          ចាក់សា្ដប់

 7. កុំភ្លេចក្រចេះ                                 សួន ប៊ុនសំ                 ទាញយក​​​                          ចាក់សា្ដប់

 8. ក្រចេះចាំស្នេហ៍                             សួន ប៊ុនសំ                 ទាញយក​​​                          ចាក់សា្ដប់

 9. ក្រចេះជូនពរអូន                           សួន ប៊ុនសំ                 ទាញយក​​​                          ចាក់សា្ដប់

 10. លាហើយក្រចេះ                           ម៉ាត់ គីនី                     ទាញយក​​​                          ចាក់សា្ដប់

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: