ផ្ញើវាសនាលើផ្កាក្រចេះ ច្រៀងដោយលោក សួន ប៊ុនសំ

ពេលស្ដាប់បទរំដួលក្រចេះរួចហើយ ធ្វើឱ្យខ្ញុំនឹកឃើញក្រចេះ ក៏តែងបទនេះតែម្ដងទៅ។ សូមមិត្តទាំងអស់ជួយស្ដាប់ហើយដាក់ពិន្ទុផង។ បើមានខុសឆ្គងសូមប្រណី។ បទនេះច្រៀងដោយ លោកសួន ប៊ុនសំ ជាពិធីករវិទ្យុសំឡេងជនពិការភ្នែក FM 107.25 ខេត្តបាត់ដំបង។​ សូមអរគុណបងប្រុសដែលបានជួយច្រៀង! សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ និងវាយតម្លៃ!

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: