ហួសចិត្តណាស់ខ្ញុំ!

សូមមិត្តទាំងអស់ ទាំងក្នុងវើតប្រេស និងផ្សេងៗទៀតជួយពិចារណាផងចុះ!

ព្រឹកនេះ ទៅពេទ្យបានជួបរឿងហួសចិត្តមួយ គឺមានបងស្រីម្នាក់អាយុប្រមាណ៣០ឆ្នាំ បានទៅឱ្យពេទ្យដេរត្រចៀកឱ្យ។ ក្រោយពីការសាកសួររួចមក ទើបដឹងថា បងស្រីនោះ ពាក់ក្រវិលធ្ងន់ពេក ដល់យូរទៅធ្វើឱ្យត្រចៀករបស់គាត់យាររហូតដល់មានប្រហោងធំ។ នៅពេលដែលគាត់ឃើញបែបនេះ គាត់ខ្លាចដាច់ត្រចៀក គាត់ក៏មកឱ្យពេទ្យដេរត្រចៀករបស់គាត់ភ្ជិតបន្តិចវិញ ដើម្បីឱ្យគាត់ពាក្យក្រវិលទៅបានស្អាត។

ដំបូង ខ្ញុំខំភ័យ ហើយឆ្ងល់ថា តើមានរឿងអ្វីទើបគាត់មកដេរត្រចៀក? ដល់ពេលដឹងរឿង អើយ! ហួសចិត្តណាស់ខ្ញុំ!

  2 comments for “ហួសចិត្តណាស់ខ្ញុំ!

  1. ,September 27, 2014 at 10:47 pm

    ចេះតែមានហ្មង៎មីង​ ហាស ហាសៗៗៗៗ

    Liked by 1 person

  2. ,September 29, 2014 at 12:00 pm

    មែនហ្នឹង។ ពេលឃើចឹងទៅ មានអារម្មណ៍ថា អាងតែមាន ពាក់ៗៗៗគ្មានខ្វល់អីសោះ។

    Like

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: