Month: July 2014

មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទព្រហ្មគីតិ”

តោះ! រៀនតែងបទព្រហ្មគីតិ! សូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា!   ប្រភព៖ ក្បួនតែងកំណាព្យ ដោយ ស៊ុយ វ៉ាន់សាក់  

Rate this:

មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទបថ្យាវត្ត”

តោះ! រៀនតែងបទបថ្យាវត្ត! សូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា! ប្រភព៖ ក្បួនតែងកំណាព្យ ដោយ ស៊ុយ វ៉ាន់សាក់  

Rate this: