០៨ មករា ថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំ

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ៨មករា ជាថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំ!

កូនសូមអរគុណជាអនេកចំពោះលោកអ្នកមានគុណទាំងទ្វេដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូន និងផ្ដល់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្រ ជាពិសេសបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ សូមជូនអ្នកម្ដាយ លោកឪពុកឲ្យបានសម្រេចនូវពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការ។ ជាពិសេសអ្នកម្ដាយ សូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺ និងសូមឲ្យរស់ជួបជុំកូនចៅប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសប្បាយ សុភមង្គលតរៀងទៅ។

សូមប្រគេននិងជូនពរដល់គុណម្ចាស់
និងញោមញាតិ មិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ៗគ្នា ជាពិសេសសូមអនុទនានូវបុណ្យកុសល ដែលខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានសាងនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតអស់រយៈពេលជិត១១ឆ្នាំនេះផងចុះ។

សូមអនុមោទនា!

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: