នឹកឃើញរឿងហួសចិត្តមួយ

កាលពីឆ្នាំ២០០៥ មានស្រ្តីម្នាក់យកកូនទៅឲ្យលោកគ្រួជាព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមស្រោចទឹកឲ្យ​​​ក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើនអ្នក។ ពេលកំពុងតែនៅក្នុងជំនុំមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់១០នាក់ កូនស្រីនោះបានយំអង្វរម្តាយថា “ម៉ែកុំឲ្យខ្ញុំយកគេអី”។ ខណៈនោះ ស្រ្តីជាម្តាយនិយាយតបថា “ទ្រាំៗទៅកូនឲ្យតែបានលុយ”។ ពាក្យនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះដឹងថា ស្រ្តីជាម្តាយរូបនោះ យកកូនស្រីដែលមានវ័យមិនទាន់នឹងគ្រប់អាយុផង ទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកព្រោះចង់ដាក់ស្នេហ៍អ្នកមានលុយម្នាក់ដែលមានឋានៈធំ ដែលមានប្រពន្ធកូនរួចទៅហើយ។ ទឹកភ្នែកកូនស្រីហូរសស្រាក់អង្វរម្តាយល្មោភប្រាក់។ បន្ទាប់ពីម្ដាយរូបនោះ នាំកូនស្រីចេញទៅ អ្នកផងបានត្រឹមតែរអ៊ូនឹកអាណិតកូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះ ហើយបន្សល់នូវសំណួរជាច្រើនថាៈ

តើមានម្ដាយយ៉ាងហ្នឹងដែរហ្ន៎?

តើជីវិតកូនស្រីនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

តើម្ដាយមានវិបត្តិអ្វីជាមួយនឹងអ្នកមានលុយនោះឬ?

…..?

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: