មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

ទស្សនៈខ្ញុំ

“ស៊ូនៅម្នាក់ឯង ប្រសើរជាងបានប្ដី ឬប្រពន្ធដែលមានចិត្តបាប”។

យ.ស.ណ

2 Responses »

  1. មាគ៌ា​ដែល​ល្អ​ ទោះ​គ្មាន​អ្នក​កំដរ​ក៏​ត្រូវ​តែ​ទៅ។ 🙂

    Like

  2. ត្រឹមត្រូវណាស់លោកម្ចាស់

    Like

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: