មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

លោកម្ចាស់សក្យមុនីបុត្តោ ស្រ៊ុន សុខា

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតរបស់លោកម្ចាស់សក្យមុនីបុត្តោ ស្រ៊ុន សុខា។ រូបភាពទាំងនេះតម្កល់ទុកដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ ពោលគឺឲ្យនៅគង់វង្សជារៀងរហូត។

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: