កវីហេងស៊យ

 • គោត្តនាម-នាមៈ   យាន សំណាង

 • ភេទៈ   ប្រុស

 • ឈ្មោះហៅក្រៅៈ កវីហេងស៊យ

 • ជនជាតិៈ    ខ្មែរ

 • សញ្ជាតិៈ    ខ្មែរ

 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ០៨ មករា ១៩៩០

 • ទីកន្លែងកំណើតៈ ភូមិបឹងច្រែង ឃុំសោប ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ

 • លំនៅបច្ចុប្បន្នៈ វត្តកែង ខេត្តក្រចេះ

 • សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) ខេត្តបាត់ដំបង ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ឆ្នាំទី៣ (២០១២-២០១៥)។ បច្ចុប្បន្នបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រហើយ។

 • ពេលទំនេរៈ អានសៀវភៅ តែងកំណាព្យ ទន្ទិញច្បាប់ក្រមង៉ុយ មើលរឿងកំប្លែង…

 • ចំណង់ចំណូលចិត្តៈ ធ្វើឲ្យគេរីករាយ…

សូមបញ្ជាក់ថា ប្រវត្តិរូបសង្ខេបខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវ១០០%។

  1 comment for “កវីហេងស៊យ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: