មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

ការសម្ភាសនៅក្រមហ៊ុនខ្មែរសូឡា (បាត់ដំបង)

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលក្រុមនិស្សិតUME បានទៅសម្ភាសអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនខ្មែរសូឡា សាខាខេត្តបាត់ដំបង អំពីផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ (មុខវិជ្ជាទីផ្សារ) ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ កក្កដា ២០១២។

អ្នកគ្រប់គ្រង់កំពុងផ្ដល់កិច្ចសម្ភាស

ការប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរនិងលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រប់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរសូឡា (បាត់ដំបង)

ការចុះហត្ថលេខាងបញ្ជាក់ថានិស្សិតUME បានសម្ភាសអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរសូឡា។

បងប្រុសអ្នកតម្លើងខ្មែរសូឡា តាមផ្ទះអតិថិជន

ក្រោយសម្ភាស

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: